Εγκατάσταση Αεριου

Εγκατάσταση Αεριου

Ανιχνευτές πυρκαγιάς, αδιέξοδο, άκαυστο δομικό υλικό, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, άμεση απόσταση διαφυγής..
Ορισμοί (ανιχνευτές πυρκαγιάς, αδιέξοδο, άκαυστο δομικό υλικό, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου, άμεση απόσταση διαφυγής, αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου, απροστάτευτη όδευση διαφυγής, αυτοκλειόμενο κούφωμα, αυτόματος καταιονητήρας, έξοδος κινδύνου, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, επικίνδυνος χώρος, επιφανειακή εξάπλωση φλόγας, εσωτερικά τελειώματα, ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου, καυστό δομικό υλικό, όδευση διαφυγής, οικοδομικό διάκενο, όροφος εκκένωσης, παροχή όδευσης διαφυγής, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση, πυράντοχο κούφωμα, πυροδιαμέρισμα, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, πυροφραγμός, τελική έξοδος