Υγειονομικός Κανονισμός

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη..