Εγκατάσταση Αεριου

Ανιχνευτές πυρκαγιάς, αδιέξοδο, άκαυστο δομικό υλικό, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, άμεση απόσταση διαφυγής..